15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Alan Andersz i Sylwia Przybysz w kampanii społecznej #MnieToDotyczy

Magdalena Zaporowska
1 kwietnia 2020

W czwartek 26 marca wystartowała niezależna kampania społeczna #MnieToDotyczy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem rosnącej liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, a także uświadomienie, że każdy z nas może przyczynić się do powstrzymania plagi samobójstw.

Udział w kampanii wzięli popularni youtuberzy, instagramerzy, aktorzy i wokaliści: Alan Andersz, Jan Dąbrowski (JDabrowsky), Maria Jeleniewska, Oliwia Kreja (CookieMint), Emilia Królikowska (EmiFlesh), Filip Lato, Karol Osentowski, Aleksandra Pawlik (Alex Mandostyle), Sylwia Przybysz i Justyna Suchanek (Sukanek).

W ramach kampanii powstał spot zwracający uwagę na najczęstsze myśli samobójcze i symptomy pogarszającego się stanu psychicznego. Spot zawiera apel do widzów, aby nie lekceważyli niepokojących sygnałów u osób ze swojego otoczenia:

#MnieToDotyczy

Kampania „MnieToDotyczy” toczy się w mediach społecznościowych, na profilach uczestników na platformach YouTube, Tik Tok i Instagram. Oprócz spotu powstały także infografiki, które może udostępniać każda osoba posiadająca profile w mediach społecznościowych.

Pomysłodawcą i organizatorem kampanii jest Karolina Roztocka – PR-owiec i działaczka społeczna.

Za produkcję spotu odpowiadał Maciek Lipiński M. L. Filmz.

– Jak mówią eksperci, większość samobójstw poprzedzają podobne zachowania i objawy. Są to najczęściej poczucie osamotnienia, odrzucenia, bezradności, a na dalszym etapie lęk, agresja i izolacja od innych ludzi. Na koniec przychodzi fantazjowanie o samobójstwie, które w skrajnych przypadkach zamienia się w rzeczywistość. Tych objawów nie da się nie zauważyć. W tym sensie problem samobójstw dotyczy nas wszystkich, także mnie i ciebie – mówi Karolina Roztocka, inicjatorka kampanii #MnieToDotyczy.

– Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i promocji spotu. Mam nadzieję, że akcja choć w niewielkim stopniu zwiększy społeczną świadomość problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży – dodaje Karolina Roztocka.

FAKTY:

  • W 2019 roku zamachów samobójczych dokonało 2177 osób w wieku 7-24 lat, o 304 osób więcej niż 2 lata wcześniej
  • Od 2010 roku liczba prób samobójczych w grupie 7-24 lat wzrosła o 162% 458 – tyle zamachów samobójczych zakończyło się zgonem w 2019 roku w grupie 7-24 lat

Źródło: Policja http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
ii Źródło: Policja http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122325,Zamachy-samobojcze-od-1999-do2012.html
iii Źródło: Policja http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html