15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Ośrodek Działań Twórczych światowid

Avatar
21 kwietnia 2010

Ośrodek Działań Twórczych światowid funkcjonuje na kulturalnej mapie Wrocławia od ponad 40. lat, kontynuując działalność Dzielnicowego Domu Kultury śródmieście.
W światowidzie działa obecnie około 30 sekcji oferujących popołudniowe zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia te mieszczą się w kilku głównych nurtach tematycznych; są to: teatr, muzyka, plastyka, taniec, zajęcia zintegrowane, hobby i relaks.
Inny nurt aktywności Ośrodka to panel działań familijnych. Poza plenerowymi piknikami rodzinnymi w ofercie znalazły się również wakacyjne plenery ceramiczno – malarskie „Pod górą ślężą”, które skupiają uczestników o podobnych artystycznych pasjach, a nie są adresowane do określonych grup wiekowych. W ten nurt działań wpisuje się także Pracownia Edukacyjno- Artystyczna, która pełni funkcję nie tylko świetlicy dla dzieci, ale także miejsca koordynującego działania twórcze. Autorski program Pracowni bardzo mocno zasadza się na otwartej i przyjaznej współpracy z rodzicami jej podopiecznych.