15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Jak rozpocząć naukę pisania?

Avatar
23 stycznia 2017

Nauka pisania jest bardzo ważnym i długotrwałym procesem. Dziecko, aby nauczyć się dobrze i poprawnie pisać, musi przejść kilka etapów, między innymi :

• nauczyć się orientacji w przestrzeni i schematu własnego ciała
• usprawnić motorykę małą, między innymi: odpowiedni chwyt narzędzia do pisania,
• ćwiczenia właściwego napięcia mięśniowego
• ćwiczenia grafomotoryczne, szlaczki
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Orientacja w przestrzeni

Dzieci przygotowujące się do nauki pisania, muszą zdobyć wiedzę dotyczącą pojmowanie kierunków oraz przestrzeni swojego ciała. Muszą wiedzieć, że istnieje lewa i prawa strona, ponieważ zarówno proces czytania, jak i pisania, odbywają się od strony lewej do prawej.

Kilka ćwiczeń wspomagających orientację w przestrzeni i schemat własnego ciała:

Wskazywanie dziecku części ciała i proszenie o nazwanie ich.

Poproś, aby dziecko:
• pokazało lewą nogę, rękę, oko, stopę itp.
• pokazało prawą nogę, rękę, oko itp.
• wskazało lewą nogę i prawe oko.
• podniosło lewą nogę.
• zamknęło prawe oko

Utrwalenie kierunków przestrzennych.

Poproś, aby dziecko:
• zrobiło krok do przodu,
• zrobiło dwa kroki w bok,
• podało lewą ręką niebieską kredką, która leży po prawej stronie zeszytu.

Orientacja w schemacie ciała osoby znajdującej się naprzeciwko.

Poproś dziecko, aby:
• wskazało prawą nogę koleżanki,
• wskazało lewe oko koleżanki,
• wzięło koleżankę za lewą rękę.

Usprawnienie motoryki małej

Jest to bardzo długotrwały proces. Dzieci wymagają wielu ćwiczeń związanych z manipulacją, aby ruchy dłoni były płynne i niczym nieskrępowane.

Kilka propozycji ćwiczeń:
• zabawa klockami,
• lepienie z plasteliny,
• rysowanie,
• malowanie kredkami oraz farbami,
• klejenie,
• wydzieranie papieru,
• nawlekanie koralików/makaronu,
• wycinanie.

Te ćwiczenia są bardzo ważne, ponieważ pokazują, jakie dziecko ma napięcie mięśniowe, jak trzyma ołówek. Pozwalają na doprecyzowanie zdolności. Dzieci mają możliwość zobaczenia swoich błędów, do których należą, m.in. zbyt mocne lub zbyt delikatne naciskanie ołówkiem/kredką na kartkę.

Trening czyni Mistrza

Ćwiczenia Grafomotoryczne są to ćwiczenia, które przygotowują do pisania liter. Na początku drogi należy wybrać szlaczki proste i stopniować trudność.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Koordynacja wzrokowo-ruchowa polega na tym, że dziecko we właściwy sposób potrafi manipulować ręką, napinając i rozluźniając mięśnie, by właściwie napisać daną literę, narysować przedmiot. Najprościej rzecz ujmując, jest to połączenie tego, co widzi oko z tym, co wykonuje ręka. Jest to bardzo ważny element, bez tego bardzo ciężko poprawnie pisać.

Kilka propozycji ćwiczeń:
• malowanie: zamalowywanie całej powierzchni, kontur przedmiotów, pędzlem, palcem po piasku czy mokrej powierzchni,
• dobieranie par jednakowych obrazków,
• układanie puzzli, mozaiki,
• układanie układów graficznych wg. wzoru,
• uzupełnianie części obrazka,
• szukanie różnic.

Po opanowaniu wszystkich tych umiejętności dziecko jest dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki pisania. Pisanie rozpoczynamy od utrwalenia i usprawnienia liter ”pisanych”. Na początku stosujemy litery w izolacji, bez połączeń.

Aby ułatwić pracę rodzicom i dzieciom, przygotowałam karty pracy z każdą literą alfabetu. Dziecko będzie mogło łatwo i szybko przyswoić litery. Pobierz TUTAJ

Anna Radwańska – http://przyjaznypedagog.blogspot.com/