15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Syndrom ADD – co to takiego?

Magda Przypłata
10 grudnia 2018

Syndrom ADD (Attention Deficit Disorder), czyli deficyt uwagi, to zaburzenie neurorozwojowe, uważane za podtyp ADHD. W porównaniu jednak do ADHD u dziecka zmagającego się z deficytem uwagi nie zaobserwujemy większych problemów z nadaktywnością psychoruchową. Właśnie dlatego tak łatwo jest przeoczyć problem u swojej pociechy i traktować malucha jak „zdolnego lenia” czy zatopionego w swoich myślach marzyciela.

Jak zatem rozpoznać pierwsze symptomy ADD u swojego dziecka? Jak pomóc osobom zmagającym się z tym zaburzeniem?

Objawy ADD

Dzieci dotknięte ADD są z reguły spokojne i ciche. Nie sprawiają one specjalnych problemów, nie przeszkadzają. W trakcie lekcji nie mogą się skupić na danym zagadnieniu i łatwo się rozpraszają, dlatego często wyrwane do odpowiedzi nie potrafią odpowiedzieć na pytanie zadane przez nauczyciela. Z tego powodu są wycofane, zamykają się w sobie i tracą wiarę we własne możliwości. Dzieci z ADD są wrażliwe i bardzo łatwo jest je zranić. W obawie przed krytyką wolą milczeć, a dodatkowe pytania czy próby naprowadzenia je na właściwą odpowiedź mogą je nawet doprowadzić do płaczu. Bardzo często wraz z ADD występują także zaburzenia uczenia, takie jak dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia.

Dzieci z ADD są niecierpliwe i nie potrafią szybko podejmować decyzji, ociągają się z podejmowaniem przedsięwzięć, wymagających od nich wysiłku umysłowego. Mogą mieć też problem z wypełnianiem codziennych obowiązków i skupieniem na powierzonym im zadaniu. W głowie osoby dotkniętej deficytem uwagi panuje chaos myśli, nie potrafi ona ocenić, które informacje są ważne, a które nie, nie potrafi też wykonywać kilku czynności jednocześnie, często wydaje nam się, że nie słucha, co do niej mówimy, „buja w obłokach”. Dziecko może też nie pamiętać o wykonaniu codziennych spraw oraz gubić rzeczy, takie jak przybory szkolne, klucze czy zabawki.

Przyczyny deficytu uwagi u dziecka

U osób z ADD szwankuje praca płatów czołowych, które odpowiadają za koncentrację, planowanie, ocenę sytuacji i motywację. Jeśli ta część mózgu nie działa prawidłowo u dziecka, mogą pojawić się właśnie objawy ADD lub ADHD.

Według większości badaczy za powstawanie ADD odpowiadają geny. Nie bez znaczenia może być także obecny styl życia i ciągły pośpiech, konsumpcjonizm, stres, który dotyka także najmłodszych. Niektórzy sugerują także, że istnieje zależność pomiędzy spożywaniem niezdrowej, wysoko przetworzonej żywności i objawami tego zaburzenia.

Jak pomóc dziecku dotkniętemu ADD?

Powszechnie stosuje się leki mające na celu pomóc dziecku w większym skupieniu uwagi i zapamiętywaniu. Istnieje także wiele nowoczesnych metod, które mogą pomóc osobie dotkniętej ADD, to między innymi EEG Biofeedback i metody neuroterapeutyczne.

Jako rodzice dziecka dotkniętego ADD także możemy mu w ogromnym stopniu pomóc. Zawsze wytyczajmy mu niezbyt odległe cele, dawajmy proste i krótkie instrukcje, które pomogą zapanować nad chaosem wokół. Nie obarczajmy pociechy zbyt wieloma zadaniami do wykonania, przypominajmy w razie potrzeby o ważnych sprawach i jeśli uznamy, że to konieczne, pomóżmy w danej czynności. Wyeliminujmy z otoczenia dziecka elementy, które mogłyby je w jakiś sposób rozpraszać. Stwórzmy plan działania, dotyczący choćby odrabiania prac domowych i starajmy się go trzymać – regularność i rutyna z pewnością pomogą w koncentracji i nauce.

Jeśli zauważymy u swojego dziecka objawy świadczące o ADD, dokładnie przyjrzyjmy się swojej pociesze. Problemy z koncentracją mogą świadczyć o deficycie uwagi, jednak jedynie dokładne badanie jest w stanie stwierdzić prawdziwą przyczynę zaburzeń u danej osoby. Często problemy z koncentracją wynikają po prostu ze zbyt dużej ilości bodźców i informacji, które docierają do malucha i to właśnie przez nie nie może się skupić na danej czynności.