15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Szkoła w domu: czy warto?

Magda Przypłata
20 czerwca 2016

Edukacja domowa, nazywana również homeschoolingiem, nadal jest w Polsce zjawiskiem mało znanym i większość z nas podchodzi do niego z dystansem. W systemie tym to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za przyswojenie przez dziecko niezbędnej wiedzy i aktywnie uczestniczą w jej przekazywaniu.

Zalety homeschoolingu

Rodzic uczący swoje dziecko w domu ma nad nim pełną kontrolę. Może dopasować odpowiednio materiały do zainteresowań ucznia, poświęcić mu cały swój czas. W tradycyjnej szkole nauczyciel musi podzielić swoją uwagę pomiędzy przynajmniej kilkunastu uczniów.

Nauka w domu nie musi ograniczać się tylko do biurka w pokoju, ale ma również wymiar praktyczny. Matematyka na zakupach czy lekcje przyrody w terenie z pewnością zapadną lepiej w pamięć, niż wyuczone regułki.

Taki indywidualny tok nauki sprawia, że dziecko uczy się interesujących dla niego treści i robi to w swoim tempie. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dane zagadnienie można wyjaśnić jeszcze raz używając innych sposobów, wrócić do tematu po jakimś czasie i odświeżyć wiedzę.

Pracując w domu nie musimy ograniczać się do ustalonych 45 minut. Jedne zajęcia mogą trwać krócej, inne dłużej – wszystko w zależności od potrzeb. Nie ma również dziennika, ocen czy zadań domowych. Dzięki temu, nauka jest mniej stresująca dla dziecka i uczy się ono tylko dla siebie i dla własnej satysfakcji, a nie dla ocen. Dziecko ma także sporo czasu wolnego tylko dla siebie.

Homeschooling wspiera integrację rodziny i umożliwia przekazywanie przez nią odpowiednich wartości.

Szkoła często nie jest w stanie odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby naszego dziecka. Wielu uczniów czuje się w niej zagubionych, jest  przytłoczonych ilością materiału i pracami domowymi. Społeczność szkolna uczy specyficznych norm i wzorców zachowań, które nie zawsze chcemy, aby powtarzało nasze dziecko, pojawia się przemoc, agresja: zarówno słowna jak i fizyczna.

Wady edukacji domowej

Pomimo szeregu zalet edukacja domowa ma też swoje minusy. Nasze dziecko nie ma codziennego kontaktu z rówieśnikami, nie uczy się współpracy w grupie, nie ma możliwości zabawy w gry zespołowe. Ograniczone zostają relacje społeczne i trudno nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Tradycyjna szkoła to również mnóstwo wspomnień, wycieczki, ogniska, wspólnie spędzony czas z rówieśnikami

W szkole istnieje także spore zaplecze dodatkowe, pomoce naukowe, wykwalifikowana kadra. W domu, poziom wiedzy jaki osiągnie dziecko, w dużej mierze uzależniony jest od wykształcenia rodzica. Może on nie radzić sobie z pewnymi treściami, np. językami obcymi (tutaj niezbędne mogą okazać się zajęcia dodatkowe lub korepetycje).

Najczęściej jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodowej lub też ją ograniczyć. Wiąże się to ze zmniejszeniem dochodów rodziny – homeschoolingu nikt nie finansuje. Nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić na takie rozwiązanie.

Polskie prawo a edukacja domowa

Homeschooling jest mało popularny w naszym kraju, jednak w USA czy w Wielkiej Brytanii to zjawisko bardzo powszechne. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych nawet 10% dzieci uczy się w ten sposób. Co ciekawe, w Niemczech i Turcji ten rodzaj edukacji jest surowo zakazany.

Według Polskiego prawa edukacja domowa jest możliwa pod warunkiem, że zgodzi się na nią dyrektor placówki, do której dziecko jest zapisane. Ma on wtedy obowiązek sprawdzania co jakiś czas wiedzy ucznia – najczęściej pisze on testy sprawdzajcie po semestrze nauki. Na końcu roku szkolnego otrzymuje również świadectwo. Oprócz zgody dyrektora niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do takiego rodzaju nauki dziecka i rodziców.

Edukacja domowa może być kontynuowana przez wszystkie stopnie nauki, począwszy od szkoły podstawowej kończąc na liceum. Co dosyć istotne, tryb nauczania można zmienić w każdym momencie nauki.

Edukacja domowa jest odpowiedzialnym i zobowiązującym zadaniem, wymagającym samozaparcia i dyscypliny za strony rodziców. Homeschooling może także dać mnóstwo radości, a nauka w taki sposób staje się prawdziwą przygodą zarówno dla dziecka jak i dla rodziców.