15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Uczniowie rozwiązali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa – znamy jego wyniki!

Avatar
23 kwietnia 2019

Ponad 230 000 dzieci z ponad 5 000 szkół rozwiązało Test Bezpieczeństwa, podsumowujący 10. edycję programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Najmłodsi uczniowie odpowiedzieli na pytania sprawdzające i utrwalające zdobytą w ramach programu wiedzę na temat tego, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu. Mimo, że wyniki testu wskazują na wysoką świadomość dzieci w zakresie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w szkole, w domu, na ulicy, czy w Internecie, to jednak wciąż pozostaje wiele zagadnień wymagających uwagi i utrwalania wiedzy wśród najmłodszych.

Program Akademia Bezpiecznego Puchatka organizowany jest już od 10 lat pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Kuratoriów Oświaty. Kampania skierowana jest do dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z całej Polski, a jej celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa i kształtowanie prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia, na które narażeni są najmłodsi uczniowie na drodze, w szkole, w domu, a także w Internecie.

Do tej pory w programie wzięło udział ponad 2 000 000 dzieci. Ponadto wszystkie szkoły, które zgłosiły swój udział otrzymały materiały edukacyjne opracowane przez metodyka we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Co o bezpieczeństwie wiedzą dzieci? 

Najmłodsi uczniowie podczas Testu Bezpieczeństwa odpowiedzieli na 15 pytań obejmujących m.in. zagadnienia dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze, w szkole, podczas zabawy, pobytu w domu bez opieki dorosłych lub w czasie korzystania z Internetu.

Bezpieczeństwo w domu i pierwsza pomoc

Zagadnienia związane z pierwszą pomocą sprawiły uczniom najmniej problemów. Aż 96% dzieci wskazało prawidłowo numer pogotowia ratunkowego i jednocześnie znało wyposażenie apteczki. Rodziców może ucieszyć także fakt, że 91% uczniów wie, że nie wolno otwierać drzwi nieznajomemu podczas samodzielnego pobytu w domu.

Dzieci wiedzą także jak należy się zachować, gdy pozostają bez opieki dorosłych i źle się poczują. 87% dzieci prawidłowo odpowiedziało, że w pierwszej kolejności należy zadzwonić do rodziców. Najmłodsi wiedzą też, że nie mogą sami przyjmować żadnych leków.

Bezpieczeństwo na drodze

Dzieci posiadają także sporą wiedzę dotyczącą bezpiecznego podróżowania samochodem oraz właściwego zachowania na drodze. Mimo to, w tej kategorii znalazły się zagadnienia, które nie były dla uczniów do końca oczywiste. Wyniki testu wskazują, że 96% dzieci wie, że zawsze trzeba zapinać pasy jadąc samochodem, ale już nie wszystkie zdają sobie sprawę, kto powinien bezwzględnie podróżować w foteliku samochodowym. Tylko 73% uczniów wskazało prawidłową odpowiedź mówiącą, że wszystkie dzieci poniżej 150 cm wzrostu powinny korzystać z dodatkowego fotelika. W 2017 roku na pytanie, którą stroną pobocza lub jezdni należy się poruszać, gdy nie ma chodnika, prawidłowo odpowiedziało ok. 75% dzieci, rok później już 82% uczniów, a w najnowszej edycji Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa aż 88% wszystkich pytanych. Wyniki te wskazują, że edukacja dzieci przynosi efekty, a ich wiedza w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze wzrasta.

Bezpieczeństwo w Internecie

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest również bezpieczne korzystanie z Internetu. Jak pokazują wyniki testów z ostatnich lat, wiedza dzieci w tym obszarze wzrasta. Jeszcze dwa lata temu tylko 82% dzieci wiedziało jak powinny się zachować, gdy osoba poznana w sieci zaproponuje spotkanie. Obecnie, już 95% uczniów odpowiada, że należy o takiej sytuacji powiedzieć rodzicom i zapytać ich o zgodę. Odrębną sprawą jest obecność dzieci w Internecie związana z poszukiwaniem informacji. Jak wskazują wyniki testu, 78% uczniów wie, że nie wszystkie dane zamieszczone w sieci są prawdziwe i powinno się je dodatkowo weryfikować. Z pewnością jest to sygnał dla rodziców oraz nauczycieli do wzmocnienia czujności i rozmów z dzieckiem na ten temat.

Co mówią wyniki Testu Bezpieczeństwa?

Wyniki testu jednoznacznie wskazują, że choć wiedza i świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach wzrasta, to wciąż są obszary, które wymagają szczególnej uwagi i troski. Warto więc skupić się na kwestiach, które wymagają uszczegółowienia przy jednoczesnym powtarzaniu i utrwalaniu dzieciom pojęć już im znanych.

Cieszy nas tak duże zainteresowanie, zarówno samym programem Akademia Bezpiecznego Puchatka, jak i frekwencją w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. To pokazuje jak ważna i potrzebna jest edukacja dzieci na temat zagrożeń i nieustanne utrwalanie wiedzy, nie tylko w obszarach, w których dzieci radzą sobie doskonale, ale również tych sprawiających im trudność. Warto zatem organizować tego typu akcje edukacyjne, które w przystępny i atrakcyjny dla dziecka sposób pozwolą poszerzać i utrwalać wiedzę, również w kolejnych etapach rozwoju i edukacji – powiedziała Magdalena Chrapla, Manager ds. Społecznej Odpowiedzialności firmy Maspex.