15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 5000 1 0 horizontal https://egaga.pl 300 4000
Jesteśmy blisko dzieci

Umowa z opiekunką do dziecka – podpisywać czy nie? – rozmowa

Avatar
1 lutego 2017

Spraw, które warto przemyśleć i uregulować w umowie jest dużo i może się to wydawać trudne, ale przecież chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo naszej pociechy, bezpieczeństwo domu i nasze poczucie komfortu – mówi Maciej Skory, radca prawny.

Dlaczego powinniśmy podpisywać umowę z opiekunką do dziecka?

Pytanie można postawić inaczej – dlaczego nie podpisywać umowy? Skoro w wielu innych, nawet bardzo błahych, sprawach umowę podpisujemy (albo chociaż mamy dowód jej zawarcia – kwit z pralni, fakturę zakupu itp.), to w przypadku naszego skarbu, jakim jest dziecko, powinniśmy również zadbać o jego bezpieczeństwo i dowód relacji łączącej nas z opiekunką.

Przede wszystkim podpisanie umowy sprawia, że strony poważniej podchodzą do swoich praw i obowiązków. W języku prawniczym mówi się, że taka umowa ma charakter bardziej solenny, wyjątkowy, doniosły. To nie jest tylko słowo, a coś więcej – wyraz formalnej więzi prawnej. Spisana umowa mobilizuje strony do poważniejszego jej potraktowania, wykonujemy wówczas swoje obowiązki nie „z grzeczności”, tylko dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy. Do tego dochodzą jeszcze aspekty prawne, dające spore profity.

Jakie?

Przede wszystkim mamy wskazane jednoznacznie dane opiekunki – imię i nazwisko, adres itp. To nie jest anonimowa pani Marta od Gosi, która właśnie ją poleciła. Zapisanie tzw. namiaru na karteczce albo numeru telefonu w telefonie komórkowym to za mało. W razie kłopotów, robi się problem z odnalezieniem danej osoby. Poza tym w umowie mamy wpisany zakres obowiązków, np. kiedy dziecko powinno być karmione, jak powinno być ubierane, kiedy i jakie leki powinno przyjmować – to ważne przede wszystkim dla malucha. Dla nas ważne jest określenie kiedy, tj. w jakich godzinach i dniach opiekunka powinna świadczyć swoje usługi. Dzięki temu nie znajdziemy się w sytuacji, w której niania nagle poinformuje nas, że dzisiaj jej nie będzie. W umowie można uregulować na przykład to, że w sytuacji kryzysowej opiekunka zawiadomi nas do godz. 16.00 poprzedniego dnia o swojej nieobecności, albo że może zorganizować zastępstwo w osobie Pani X.

Spraw, które warto przemyśleć i uregulować w umowie jest dużo i może się to wydawać trudne, ale przecież chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo naszej pociechy, bezpieczeństwo domu i nasze poczucie komfortu. A jeśli, nie daj boże, stanie się coś złego, będzie można zawiadomić policję lub zwrócić się o pomoc do sądu. Zapewniam, zupełnie inaczej nas potraktują, gdy powiemy że „na słowo” wpuściliśmy obcą osobę do domu i oddaliśmy jej dziecko pod opiekę, a inaczej, gdy pokażemy umowę. Skoro dopilnowaliśmy umowy, to znaczy że nam zależało i trzeba nam pomóc, a jeśli tego nie uczyniliśmy, to „sami się prosiliśmy”. Mówiąc językiem prawniczym – volenti non fit iniuria – chcącemu nie dzieje się krzywda.

Jakie zapisy koniecznie powinny znaleźć się w umowie z nianią?

Przede wszystkim prawidłowe i jednoznaczne określenie stron umowy (z danymi). To wbrew pozorom wiele znaczy. Po drugie, wskazanie charakteru wykonywanych czynności: czy ma to być tylko opieka, czy opieka połączona z nauką, odprowadzeniem do przedszkola, na gimnastykę itp., a wreszcie w jakich godzinach, dniach (choćby ogólnie), będzie realizowana umowa, a także przy zastosowaniu jakiej stawki oraz w jaki sposób płatnej.

Czy dokument trzeba przygotować samemu, czy lepiej posłużyć się gotowym wzorem?

Zawsze byłem zdania, że dobrze jest samemu przygotowywać dokumenty nas dotyczące. Pozwala to na przemyślenie zagrożeń, potrzeb i przede wszystkim uświadomienie sobie naszych oczekiwań. Wiem jednak, że patrzę z perspektywy prawnika, któremu przygotowanie tak prostej umowy przychodzi łatwo. Osobom nieobeznanym może to nastręczyć trudności. Dodatkowym czynnikiem jest kwestia czasu – w naszym zaganianym świecie nie zawsze mamy go tyle, aby wszystko sobie zaplanować i zrobić tak dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli. Dlatego z pomocą przychodzą gotowe rozwiązania, które pozwalają szybko rozwiązać problem. Wzorów umów w Internecie można znaleźć bardzo wiele. Zwykle są to umowy nazywane zgodnie z nomenklaturą kodeksu cywilnego, a więc umowa sprzedaży, zlecenia, o dzieło itp. Warto poszukać umów bardziej skonkretyzowanych, np. umowy o prace ogrodnicze, o korepetycje, o opiekę nad dzieckiem. Znajdą się w nich nie tylko ogólnikowe postanowienia, ale też rozwiązania sprofilowane z uwagi na charakter świadczenia. Ważne jest także, aby wzór umowy można było zmodyfikować, a także by znalazły się w nim pewne wskazówki, co do sposobu wypełniania. A jeśli dodatkowo taki wzór jest dostępny w programie, który w łatwy sposób umożliwia jego edycję, zawarcie umowy i jej przekazanie drugiej stronie do podpisu (bez konieczności drukowania, skanowania, wysyłania albo choćby czekania na osobisty kontakt), to mamy naprawdę fajne rozwiązanie. Taką usługę znajdziemy w aplikacji na smartfony o nazwie Spinker.

W jakich innych sytuacjach rodzice powinni podpisać umowę?

Wspomniałem już wyżej o korepetycjach albo odwożeniu dzieci do szkoły. Czasami także niezbędna jest opieka pielęgniarska, nie tylko zresztą nad dziećmi, ale także nad osobami starszymi. Tego typu sytuacji jest wiele, a życie każdego z nas uświadamia inne potrzeby. A skoro one występują, musimy się z nimi zmierzyć. Dlatego nie obawiajmy się podpisywania umów – to nie jest wiedza tajemna tylko dla prawników. Możemy próbować sami tworzyć dokumenty albo oprzeć się na gotowych rozwiązaniach. W każdym przypadku będziemy mieli z tego korzyść. Po pierwsze, przemyślimy sobie, co chcemy w umowie zabezpieczyć, po drugie – sprawimy, że strony będą traktowały tak podpisaną umowę bardziej serio, a po trzecie – w razie sporu będziemy mogli dochodzić swoich praw i zostaniemy potraktowani przez odpowiednie organy jako osoby bardziej wiarygodne.

Dziękujemy za rozmowę.

***   ***   ***

Informacje o aplikacji Spinker

Spinker to jedyna na polskim rynku tego typu aplikacja mobilna, która usprawnia proces tworzenia i umożliwia podpisywanie umów na odległość. W aplikacji dedykowanej na system Android znajduje się bezpłatna baza 18 najczęściej używanych wzorów umów i innych dokumentów, przygotowanych przez prawnika. W łatwy sposób można tworzyć dokumenty i podpisywać je w dowolnym miejscu, przy użyciu smartfona. Do wzoru umowy użytkownik wpisuje niezbędne dane i podpisuje ją na ekranie urządzenia przenośnego. Gotowy dokument może przesłać kontrahentowi lub wydrukować. Dostęp do podpisanych umów jest prosty i wygodny, dane użytkownika oraz partnerów przechowywane są bezpiecznie w aplikacji.
www.spinker.pl